Plantekart

Østlandsavdelingen

Norsk Botanisk Forening

Plante-
statistikk
Kart
(20x20 km)

Velkommen til Plantekart - kartleggingssiden til Østlandsavdelingen i Norsk Botanisk Forening.


Målet med denne siden er å gi en enkel oversikt over status for kartlegging av karplanter i Oslo & Akershus.Herfra kan du klikke på "Plantestatistikk", "Kart", "Manglende funn", eller "Manglende belegg":


Kartene basert på data hentet fra artskart 4. juli 2024


"Manglende-lister" basert på data hentet fra artskart 4. juli 2024


Artsstatistikk basert på data hentet fra artskart ~mars 2024


Endringslogg (klikk her)

All work on this website is licensed under CC BY-NC 4.0.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å loggføre hvilke kart og tabeller som brukes mest.


Godkjenn